Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

Axfood

År 2021 var sannolikt det mest intensiva året i Axfoods historia. Bolaget växte återigen snabbare än marknaden, meddelade nya stora logistikinvesteringar och skrev dagligvaruhistoria i och med förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross.

 

PRISVÄRD, BRA OCH HÅLLBAR MAT

Dagligvarubranschen är mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln och påverkas främst av befolkningstillväxt och inflation. Därtill påverkar branschglidning och demografiska förändringar, samt breda samhällstrender som digitalisering, hälsofokus, hållbarhet och prisvärdhet. Axfoods olika koncept är väl positionerade inom sina respektive segment och tillgängliggör prisvärd, bra och hållbar mat för alla.

 

STÄRKTA MARKNADSPOSITIONER

Med de successivt lättade pandemirestriktionerna förändrades dynamiken inom dagligvaruhandeln under 2021. Kundflödet till butiker i storstadslägen och i gränshandeln ökade, och restauranger och servicehandel återhämtade sig gradvis. Tillväxten inom e-handeln var väsentligt lägre än under 2020, då vissa konsumentgrupper återgick till att handla i fysisk butik. Med en butiksomsättningstillväxt om 1,9 procent och en e-handelstillväxt om 31 procent växte Axfood återigen snabbare än marknaden både i butik och online. Lönsamheten bibehölls och rörelsemarginalen uppgick till 4,7 procent.

 

FORTSATTA FRAMTIDSSATSNINGAR

Tempot i Axfoods framtidssatsningar ökade under året, och utöver fortsatt fokus på digitalisering, hälsa, hållbarhet och prisvärde, gjordes två viktiga strukturaffärer. Förvärvet av partihandelsverksamheten Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross skapar synergier och stärker marknadspositionen. Därtill ingicks avtal om ett strategiskt samarbete med Mathem, där Axfood blir näst största ägare genom avyttring av Mat.se.

 

OPTIMERING AV LOGISTIKPLATTFORMEN

Axfood fortsätter att investera i effektiv och hållbar varuförsörjning genom en rikstäckande logistikplattform av högsta klass. Det nya högautomatiserade logistikcentret för butik och e-handel i Bålsta kompletteras med ett nytt och automatiserat e-handelslager samt utbyggt höglager i Backa i Göteborg, samt ett nytt, större och delvis automatiserat rikslager för frukt och grönt i Landskrona.

 

TAR TÄTEN FÖR ETT HÅLLBART MATSYSTEM

Under året fortsatte Axfood att ta täten för ett hållbart matsystem, genom att ta ställning, inspirera och vägleda för bra och hållbar mat. Viktiga teman under året var bland annat sortimentsutveckling, minskat matsvinn och fortsatta investeringar i förnybar energi och hållbar logistik.

 

Willys – växande och lönsam e-handel

Willys blev under 2021 den första svenska matvaruaktören som nådde break-even i e-handel av mat. Men även syskonkedjan i Axfood-familjen, Hemköp, tog stora steg framåt i e-handelserbjudandet. Vid början av 2021 erbjöd 48 av Hemköps butiker e-handel. En siffra som vid årets slut hade stigit till att omfatta 70 av de totalt närmare 200 Hemköpbutikerna. Även bland de handlarägda butikerna är det allt fler som erbjuder e-handel.

Fakta:

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige. Här ingår butikskedjorna Willys, Hemköp, Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross. Supportbolaget Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfood ingår också Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem.

Ägarandel: 50,1 %

Antal anställda: 12 202

Hemsida: www.axfood.se

 

NYCKELTAL, MKR 2021 2020
Nettoomsättning 57 891 53 696
ResultatAX 2 582 2 394
Resultat efter finansnetto 2 582 2 394