Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

KICKS

År 2021 blev ett starkt år för KICKS med ökad online- försäljning och stark återhämtning i butik. Försäljningen växte med över tio procent. Bolaget har fortsatt att stärka sin position, både genom ökade investeringar i det digitala kundmötet och lansering av smidigare service- och leveranslösningar.

 

STARK TILLVÄXT I BUTIK

Pandemin fortsatte under 2021 i varierande grad att påverka verksamheten. Under första halvåret präglades verksamheten tydligt av pandemin, med bland annat lockdown med stängda butiker i Norge. I takt med ökad vaccinationsgrad och lättade restriktioner under hösten har köpbeteenden återgått mer till mönstret före pandemin, med en stark återhämtning i butik. Online-försäljningen har också ökat markant, och för helåret stod e-handeln för 26 procent av den totala försäljningen. Omsättningen landade totalt på 3 633 miljoner med ett resultat på 70 miljoner.

 

NYTT COMMUNITY

En viktig och långsiktig satsning är lanseringen av KICKS Beauty Talks, ett community för alla skönhetsintresserade, som även öppnar upp för ytterligare digitala möjligheter till interaktion och en närmare relation till kunderna. En annan betydelsefull kanal för att guida och rådge kunder är streamad live-shopping som KICKS fortsatt att investera i.

 

STÄRKT OMNIKANALSERBJUDANDE

Fokus framåt är fortsatt att utveckla bolagets omnikanalserbjudande, stärka kundupplevelsen och ta service till nästa nivå. För en bättre och smidigare kundresa har KICKS rullat ut self checkout, en ny servicelösning i butik, samt en ny leveransmetod, click express, där man kombinerar online-shopping med expressleverans, och upplevelsen av ett butiksbesök. I en handfull butiker har KICKS också inlett en pilot; Treat by KICKS, ett nytt koncept med moderna skönhetsbehandlingar, som fått ett mycket positivt bemötande av kunderna.

 

KLIMAT, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

En ny mångfalds- och inkluderingsstrategi har tagits fram för att flytta bolaget från enstaka initiativ till ett definierat avtryck som är mätbart och långsiktigt. Strategin berör såväl rekrytering och befordran, som värdegrund, samhällsengagemang, affärsutveckling och marknadskommunikation.

KICKS har även tagit fram nya klimatmål för att minska utsläppen från transporter och tillverkning av produkterna bolaget säljer, men även för att guida och inspirera medarbetare och kunder till hållbara och utsläppsminskande val.

 

Skincity – en hudvårdsklinik online

Sedan Axel Johnson år 2017 ursprungligen investerade i bolaget, har Skincitys försäljning fördubblats från dåvarande 277 miljoner. Från att 2017 ha varit en utpräglat svensk verksamhet, står försäljningen utanför Sverige idag för över 30 procent av omsättningen. Och från att för tre år sedan inte ha haft några egna varumärken så står idag de unika Skincity- produkterna för en allt större del av försäljningen.

2021 BLEV Axel Johnson helägare i Skincity genom att förvärva grundarna Mikael Kjellman och Annica Forsgren Kjellmans andel på 18 procent.

EFTER ETT STARKT 2020, där pandemin drev på e-handelstillväxten hade Skincity ett tuffare 2021, när kunderna under hösten i ökad utsträckning hittade tillbaka till fysiska butiker. Framåt siktar Skincity på att fortsätta sin förflyttning från start-up till en stark och differentierad skönhetsaktör i sin nisch, på ett betydande antal marknader.

Fakta

KICKS är Nordens ledande skönhetskedja och erbjuder ett omnikanalskoncept med både produkter och service inom makeup, doft, hudvård och hårvård.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 1 367

Hemsida: www.kicks.se

NYCKELTAL, MKR 2021 2020
Nettoomsättning 3 633 3 314
ResultatAX 70 37
Resultat efter finansnetto 70 23