Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

Martin & Servera

Restauranger som tvingades stänga vid klockan 20 gav en tuff inledning på 2021, men sommarvärme och lyfta restriktioner bidrog till snabb återhämtning under andra halvåret. Martin & Servera har tagit viktiga steg framåt inom hållbar logistik, digitalisering och utveckling av sortiment och tjänster, för att bli restaurangens bästa partner.

 

FRÅN EN BRANSCH I KRIS TILL KRAFTFULL ÅTERHÄMTNING

Första halvåret 2021 var en tuff period för restaurangbranschen och därmed också för Martin & Servera. Med sommar och lättade restriktioner förändrades läget. Efterfrågan ökade snabbt till följd av ett uppdämt behov av att umgås på krogen och träffas i jobbet. Återhämtningen var dock ojämn och vissa kundsegment, exempelvis hotell, hade fortsatt stora utmaningar.

Den tuffa omställning och de kostnadsminskningar som Martin & Servera genomfört tidigare under pandemin, bidrog till att resultatet under andra halvåret blev mycket starkt, med flera rekordmånader. Det gjorde att Martin & Serveras omsättning för helåret ökade till 13,1 (12,1) miljarder kronor, medan resultatet förbättrades till 208 (-62) miljoner, trots kraftiga förluster under årets fyra första månader.

 

KLIMATNEUTRAL VERKSAMHET ÄR MÅLET

Martin & Servera Logistik gick i mål med strategin för energieffektiva lager genom öppningen av nytt lager i Norrköping. Martin & Servera introducerade branschens första tunga fordon som drivs på 100 procent el. Stora investeringar gjordes i el- och biogasfordon.

En stor satsning på förnybar energi görs genom bygget av en egen solpark. Digitalisering med kundnytta i fokus fortsatte med sajten ”Rädda mat” som underlättar för Martin & Serveras kunder och leverantörer att vara med och minska matsvinnet.

 

KUNDFOKUS, HÅLLBARHET OCH DIGITALISERING

Martin & Servera satsar för att växa snabbare än konkurrenterna på restaurangmarknaden, när samhällsläget normaliseras. Tillväxten inom drycker fortsätter. Galatea förvärvade stora dryckesvarumärken för att ytterligare stärka kunderbjudandet.

Fokus i utvecklingsarbetet ligger på lösningar som kan driva positiv förändring för restaurangbranschen. Det handlar till exempel om att öka andelen växtbaserade proteiner och närodlade produkter, underlätta för kunderna med digitala tjänster och en vass e-handel, samt bidra till ökad mångfald och sunda arbetsplatser i restaurangbranschen.

 

Galatea förvärvar klassiska varumärken

Under sommaren 2021 förvärvade dryckesleverantören Galatea flertalet klassiska varumärken, som Skåne Akvavit och Hallands fläder. Genom förvärvet breddar och stärker man varumärkesportföljen ytterligare för både privata kunder och restauranger.

Galatea är en av landets största leverantörer till Systembolaget och ingår i Martin & Servera-gruppen sedan 2014. Bolaget startades 1997 och omfattar idag bland annat Sigtuna Brygghus och Domaine Wines Sweden. I utbudet ingår över tusen artiklar, varav merparten utgörs av Skandinaviens största ölimport.

Fakta

Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, Kötthallen Sorunda och Galatea.

Ägarandel: 100 %

Antal anställda: 2 818

Hemsida: www.martinservera.se

NYCKELTAL, MKR 2021 2020
Nettoomsättning 13 092 12 086
ResultatAX 208 -62
Resultat efter finansnetto 163 -246