Årsberättelse 2021

Våra koncernbolag

Novax

Novax fortsatte att fördjupa sin närvaro inom hälsa, framtidens mat, teknisk säkerhet samt retail tech, avseende såväl investeringar som sektorexpertis. Årets enskilt största nyinvesteringar gjordes i tandvårdskedjan Aqua Dental och i det brittiska food tech-bolaget Ulrick & Short.

 

FOKUSERADE INVESTERINGAR

I januari investerade Novax i Aqua Dental, den snabbast växande privata tandvårdsaktören i Sverige. Ambitionen är att fortsätta växa utifrån fokus på kvalitet i såväl tandvårdserbjudande som kundbemötande. Genom att nå den stora grupp som idag inte har någon regelbunden tandvårdskontakt, med stora risker för tandhälsan som följd, finns stora möjligheter att förena patient-, samhälls- och affärsnytta.

Inom hälsoområdet förvärvade STC träningskedjan Puls & Träning, vilket gör STC till Sveriges näst största kedja räknat i antal anläggningar. Därtill gjordes en investering i OneLabs digitala plattform för företagshälsovård.

Inom framtidens mat gick Novax in som majoritetsägare i Ulrick & Short. Novax har som ambition tillsammans med grundarna att växa utanför dess brittiska hemmamarknad. Inom matområdet bildades bolaget Färsodlarna med fokus på fortsatt kommersialisering av den baljväxtfärs som utvecklats av Axfoundation. Inom områdena teknisk säkerhet respektive retail tech gjordes tilläggsinvesteringar bland annat i samband med RCO:s investering i Easy Access, och Voyados förvärv av Apptus.

 

MÄNNISKOR & KULTUR

Förmågan att rekrytera, utveckla och behålla nyckelkompetens är en gemensam utmaning för Novaxbolagen. Därför har Novax sjösatt ett talangforum för bolagen, samt en gemensam rekryteringsplattform där flertalet av bolagen deltar.

Under året gjordes ett antal rekryteringar till nyckelpositioner. Anders Carlbark tillträdde som vd på STC, medan Rikard Frost, med bakgrund från Alexander Wang och Acne, blev ny vd på Filippa K. Även Novaxteamet förstärktes under året med nya medarbetare.

 

PARTNERSKAP FÖR BREDDAT ENTREPRENÖRSKAP

Novax gick under 2021 in som partner i initiativet Shift, som syftar till att stärka entreprenörskap utanför de miljöer och nätverk som traditionellt lockar investeringar. Det gäller storstädernas förorter, likväl som entreprenörer utanför storstadsområdena. En undersökning i januari 2021 visade att bara två procent av de ledande riskkapitalaktörernas investeringar i svenska bolag gjorts i bolag utanför stadskärnan. Shift belönades med Stora Journalistpriset i kategorin Årets förnyare 2021 och Novax fortsätter som stolt partner under 2022.

 

Ulrick & Short – ingredienser för hållbar och hälsosam mat

Novax har identifierat livsmedelsvärdekedjan och framtidens mat som ett prioriterat område för investeringar och tillväxt. Våren 2021 blev Novax majoritetsägare i brittiska Ulrick & Short som är specialiserade inom växtbaserade, naturliga ”clean label”-ingredienser till livsmedelsindustrin. Företaget fungerar som en partner för livsmedelsproducenter som vill utveckla nya clean label-produkter eller utveckla befintligt produktsortiment mot mer hälsosamma alternativ.

Fakta

Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag.

Ägarandel: 100 %

Hemsida: www.novax.se

 

Netto-

omsättning, MKR

2021 2020 INNEHAV
Filippa K 494 534 Majoritet
RCO 419 311 Majoritet
Datema 86 160 Majoritet
Academic Work 3 353 3 353 Minoritet
ApoEx 7 509 6 647 Minoritet
STC 523 378 Majoritet
Voyado 250 160 Minoritet
Apohem 232 137 Minoritet
Personalkollen 35 30 Minoritet
Leeroy 16 8 Minoritet
Aqua Dental 374 305 Minoritet
Bruce 40 42 Minoritet
Ulrick&Short 132 113 Majoritet
Färsodlarna 3 Majoritet
Onelab 30 19 Minoritet
Totalt 13 496 12 197