Årsberättelse 2021

10/50

På god väg att nå ambitiöst förnyelsemål

ÅR 2014 satte vi ett mål för förnyelsen av Axel Johnson. Målformuleringen 10/50 betyder att om tio år ska hälften av det vi gör vara saker vi inte gör idag.

Om 10/50-rörelsen under 2020 framför allt drevs av e-handelstillväxt, så var det under 2021 förvärv i våra verksamheter som var den enskilt viktigaste drivaren. Efter sju år av den första tioårsperioden har vi nått 41 procents förnyelse och är på god väg att uppnå 10/50-målet.

VÅR SYN PÅ FÖRNYELSE ÄR TREDELAD:

* Förnyelse sker varje dag, i våra verksamheter och i besluten vi tar när vi väljer att göra något annorlunda och bättre. Det är själva grunden.

* Den andra delen är den affärsutveckling som sker i och kring bolagen, som när vi till exempel introducerar nya varumärken och produktkategorier eller går in på nya marknader. Här skapas den organiska tillväxten i våra bolag.

* Det tredje elementet är förvärv av nya verksamheter, som kan göras i bolagen eller direkt under Axel Johnson.

Under 2021 fortsatte produktutvecklingen inom Axfoods egna märkesvaror, som Garant och barnmatsmärket Minstingen. Även KICKS fortsatte satsningen på egna varumärken, som BeautyAct by KICKS. Tillväxten i e-handel fortsatte på många håll, om än i beskedligare takt än 2020.

Men utifrån ett 10/50-perspektiv så var det ett antal stora transformativa affärer som framför allt präglade 2021. De två största var Axfoods förvärv av Bergendahls Food, och Dustins förvärv av nederländska Centralpoint. Därtill fortsatte vi att växa inom solenergi, hälsa, framtidens mat och industriell automation.

Att vi är på god väg att uppnå målet för den första tioårsperioden är naturligtvis positivt, men det förändrar egentligen ingenting i våra ambitioner. 10/50-målet har ju ingen slutstation. Tvärtom – varje nytt år är startpunkten för en ny 10/50-period, och vi vill nå målet igen, igen och igen.