Årsberättelse 2021

Förnyelser

139 nya bolag

Sedan startpunkten vid årsskiftet 2014/2015 har Axel Johnson gjort stora förflyttningar. Här är fem olika mått som på olika sätt illustrerar några av våra 10/50-rörelser.

 

Från 67 till 95 miljarder i omsättning

Det innebär en omsättningsökning med 42 procent. Förändringen har drivits av såväl organisk tillväxt som förvärv. Industrigruppen Axel Johnson International har till exempel fördubblat omsättningen och mer än tredubblat sitt resultat sedan 2014.

 

139 nya bolag

De flesta förvärven har gjorts inom våra dotterbolag, men ett betydande antal har också gjorts av Novax och direkt av Axel Johnson för att utveckla nya temaområden och möjliga framtida koncernbolag.

 

Mångfaldsrörelse

Från 2014 till 2021 har andelen ledare med utländsk bakgrund i våra koncernbolag gått från 6 till 15 procent. Mångfaldsarbetet drivs sedan 2020 i verksamhetsområdet Axelerate, i nära samverkan med koncernbolagen.

 

Klimatomställning

Vi har sedan vår första mätning 2016 minskat våra verksamheters direkta växthusgasutsläpp med 46 procent.

Från försumbar till växande e-handel

Vid 10/50-periodens början fanns bara en handfull e-handelserbjudanden inom Axel Johnson. Nu närmar sig e-handeln en tredjedel av koncernens totala intäkter. Vår e-handelsandel har ökat väsentligt snabbare än för den svenska marknaden som helhet, där andelen under samma period rört sig från 6 till 14 procent (Svensk Handel).