Årsberättelse 2021

Investeringar

26 nya investeringar under 2021

Basen i Axel Johnsons rörelse mot 10/50-målet är organisk förnyelse i våra befintliga bolag.

Men därtill är förvärv och investeringar i nya verksamheter viktiga verktyg för att dels skapa tillväxt inom nya områden, dels stärka våra befintliga bolags positioner.

Axel Johnson fördjupade under året sin närvaro inom relativt nya branscher som solenergi och hälsa. Men de allra tyngsta investeringarna gjordes ute i våra koncernbolag, i områden som angränsar till den egna verksamheten. Återigen var Axel Johnson International det koncernbolag som förvärvade flitigast i antal räknat, med totalt 15 nya bolag under 2021. Men de två riktigt stora förvärven gjordes av Axfood och Dustin, vilket bidrog till att göra 2021 till ett av de absolut mest affärsintensiva i Axel Johnson historia.

 

Dustin får en andra hemmamarknad

Genom förvärv av nederländska Centralpoint, med en omsättning på omkring 7 miljarder kronor, blir Dustin en ledande aktör inte bara i Norden utan också i Beneluxregionen. Centralpoint kommer under 2022 att byta till varumärket Dustin, och målet är att – liksom i den nordiska verksamheten – tillhandahålla ett ledande hårdvaru- och mjukvaruerbjudande i kombination med serviceförsäljning. Den sammanslagna verksamheten blir också en av de 7–8 största i Europa.

Mat.se -> Mathem

Mot slutet av året meddelade Axfood ytterligare en betydande affär. Axfood ingick då avtal om att avyttra sin renodlade e-handelsaktör Mat.se mot betalning i form av aktier i Mathem. När affären fullbordas blir Axfood näst störta ägare i Mathem med 16,5 procent av aktierna.

Axfood - Bergendahls

Den 1 oktober slutförde Axfood förvärvet av partihandelsverksamheten Bergendahls Food, och den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap. Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, som även kommer konsumenterna till del genom ökad effektivitet samt sortiments- och logistikförbättringar. I samband med affären blev Axfood också ägare till 9,9 procent av City Gross, med option att öka ägandet till 30 procent.

Tandvård och träning gör Novax större inom hälsa

I januari blev Novax storägare i tandvårdskedjan Aqua Dental. Målet är att med fokus på kvalitet i såväl vård som patientbemötande, skapa Sveriges ledande privata tandvårdskedja. Under det första kvartalet köpte STC branschkollegan Puls & Träning. Det gör STC till Sveriges näst största gymkedja räknat i antal anläggningar. Genom förvärvet fick STC en stor närvaro i Stockholmsområdet där man tidigare inte haft några anläggningar.

Celler för inomhusbruk och storskaliga parker

Under 2021 investerade AxSol i två nya verksamheter. Epishine har en banbrytande, patenterad process för att trycka organiska solceller. De tryckta flexibla solcellerna kan användas i fastigheter – i exempelvis trådlösa sensorer, elektroniska lås och brandvarnare. Men över tid så finns det stora möjligheter för Epishine att växa i mängder av användningsområden där det krävs begränsad elförsörjning inomhus. Inte minst finns stora möjligheter att dra nytta av tillväxten av ”Internet of Things” och det snabbt ökande antalet uppkopplade enheter i fastigheter och hushåll. Den andra investeringen gjordes i EnergiEngagemang där Axel Johnson sedan sommaren 2021 är majoritetsägare. Bolaget är en av svensk solenergis marknads- och kunskapsledande aktörer, med fokus på företagsmarknaden. Storskaliga solelparker, ett område där EnergiEngagemang är verksamt, har fram till nyligen varit ett begränsat fenomen i Sverige, men är det segment av solenergimarknaden som väntas växa snabbast.

Investeringar