Årsberättelse 2021

Cirkularitet

Kretslopp och effektivisering

Åtgärder som ger ökad cirkularitet har det gemensamt att de minskar behovet av ny råvara. Det kan exempelvis uppnås genom förlängd produktlivslängd, andrahandsförsäljning, delning, minskat svinn eller industriella kretslopp.

 

90 000 återtagna produkter – med sikte på 100 % cirkularitet

Dustin har sedan flera år erbjudit återtag av kundernas använda it-produkter, som får förlängt liv på andrahandsmarknaden. Köparna är inte sällan utbildningsinstitutioner, som får kvalitetssäkrade produkter till bra pris. Under 2021 skalade Dustin upp verksamheten genom att etablera ett återtagningscenter i Växjö.

ANTALET ÅTERTAGNA ENHETER – mest laptops – ökade kraftigt under året, från 57 000 till drygt 90 000 enheter. Omkring 90 procent av produkterna kan återanvändas, istället för att stadigt tappa värde i en it-avdelnings förråd, eller hemma i medarbetarnas garderober. Genom att hantera återtagningen internt kan Dustin också ta ansvar för hela återtagningsförfarandet, från insamling och transport till dess att utrustningen får en ny ägare. Återtaget har nu nått en sådan skala att det är en lönsam affär på egna ben, som dessutom bidrar till förändring utifrån både kundernas och Dustins hållbarhetsmål.

Att öka graden av cirkularitet är en avgörande förflyttning för att skapa förändring i en global itbransch med ökande användning av jungfruliga insatsvaror och ökande elavfall. Bland Dustins hållbarhetsmål finns 100 % cirkulär verksamhet år 2030. Återtagstjänsten är ett viktigt verktyg, och ett möjligt nästa steg är att börja sälja begagnade produkter online i samarbete med Dustins leverantörer.

 

Halverat Matsvinn

AXFOOD OCH MARTIN & SERVERA har båda som mål att halvera sitt matsvinn till 2025. De enskilt viktigaste verktygen i det arbetet är optimerat inköp och en mer flexibel prissättning av produkter som riskerar att gå till svinn. Axfood är också medgrundare till Matmissionen – sociala matbutiker som säljer ut mat som annars skulle kastats. Genom Svensk Dagligvaruhandel ska Axfood och övriga branschen öppna ytterligare tre sociala matbutiker under 2022 – ett samarbete som beräknas minska det årliga matsvinnet med nära 3 000 ton.

Martin & Servera utvecklade under 2021 Raddamat.se – en ny e-handelslösning som ger alla kunder möjlighet att handla mat som riskerar att gå till svinn. Plattformen har även öppnats upp för andra leverantörer som har varor som inte kan säljas i ordinarie flöden. Det möjliggör minskat svinn även bakåt i leverantörskedjan och skapar samtidigt en ny affär för Martin & Servera.

Gårdsfiskar skapar integrerat vatten och lantbruk

Axel Johnsons investeringsbolag Novax investerade under året i Gårdsfisk, en tillverkare av landbaserad fiskuppfödningsteknologi och producent av fisk uppfödd på land. Investeringen ska hjälpa Skånebaserade Gårdsfisk att accelerera produktion, teknikutveckling och distribution för att göra det ännu enklare för svenska konsumenter att få tillgång till god och hållbart producerad fisk.

Gårdsfisk säljer redan idag sina fiskprodukter under eget varumärke i svenska matbutiker. Verksamheten bygger på att bolaget driver teknikutvecklingen centralt, medan fiskuppfödningen sker hos lokala lantbrukare. På lantbruket nyttjas de biprodukter som skapas av fiskuppfödningen, som gödsel och vatten. På så sätt bildas ett högteknologiskt och integrerat vatten- och lantbruk. Hela Gårdsfisks system är designat för att minimera miljöpåverkan, med ambitionen att skapa världens mest hållbara fisk.