Årsberättelse 2021

ordförandeord

Caroline Berg

1873 GRUNDADES A Johnson & Co av sadelmakarsonen Axel Johnson. Han hade under många år närt en dröm att bli sin egen, självständig och fri, och att röra sig från den lilla staden till den stora. Den lilla världen till den stora. Det började med import och export av handelsvaror, vilket snabbt ledde in verksamheten på sjöfart. Om ett drygt år fyller Axel Johnson 150 år. Jag zoomar ut för att hitta de bärande berättelserna kring vårt bolagsbygge, som över tid sträckt sig över världens alla kontinenter, genom historiska skeenden, tekniska innovationer och – inte minst – är ett resultat av mängder av människors enorma drivkrafter. Fem generationers ägare har, tillsammans med medarbetare, med passion och drömmar byggt och utvecklat gruppen.

Axel Johnson har bytt skepnad och form många gånger. Jag reflekterar över att det sällan finns enskilda vägval eller banbrytande beslut, utan snarare många små steg och rörelser som skapar en förflyttning eller en ny riktning. Vår röda tråd är omvandling och utveckling, förmågan att förändras och ställa om, ta nya risker. Vår långsiktighet har varit – och är – helt avgörande för att fatta de bästa besluten, i både motgång och framgång. Familjeföretagets väsen, med ambitionen att bygga för framtida generationer och att ha en positiv samhällspåverkan genom våra verksamheter.

Jag zoomar in till nutid och känner mig stolt över att 2021 var det största investeringsåret i Axel Johnsons historia. Vi har genomfört flera stora affärer, inte minst inom Axfood och Dustin, och vårt resultat är det bästa genom tiderna. Det ger oss riktigt bra möjligheter att fortsätta vår förändringsresa och att bygga hållbara bolag som vi känner oss stolta över. Att spå om framtiden kan vara spännande, men är i stort sett omöjligt. Det har vi påmints om de senaste åren. De allra största skeendena är ofta både oväntade och omstörtande. Coronapandemin och utvecklingen i Ukraina är de senaste i raden av omvälvande händelser. Pandemin var omöjlig att förutse, och när det gäller Ukraina så tror jag att vi var många som trots tecknen i skyn inte kunde ta in risken för ett fullskaligt angrepp på ett stort, självständigt europeiskt land. Den humanitära katastrofen är hjärtskärande och oöverblickbar. Vi får aldrig vika från vår tro på frihet, demokrati och människans inneboende kraft och vilja.

 

”I ljuset av den humanitära krisen, så skärps både företagens samhällsansvar och vårt ansvar mot varandra”

 

Kriser av den magnitud som vi har upplevt de senaste åren, kan ibland få den egna verksamhetens bidrag att kännas litet. Men i ljuset av den humanitära krisen, så skärps både företagens samhällsansvar och vårt ansvar mot varandra, i de enskilda affärsbesluten och det enskilda mänskliga mötet. Jag har de senaste åren upplevt ett enormt engagemang från våra medarbetare. De är lösningsorienterade, flexibla och snabbfotade att hantera svåra och oväntade situationer. Och extremt engagerade i våra försök att tillsammans göra en insats för de som nu drabbas av kriget. Vi vill som ägare bidra till vårt samhälles uppslutning genom att sätta det humanitära och säkerhetspolitiska perspektivet före det kortsiktigt ekonomiska. Det gör vi genom att till både bokstav och anda följa de beslutade sanktionerna, och genom att mobilisera resurser för att hjälpa människor i nöd.

Givet hur skört läget är just nu är det svårt att ens fantisera om vilka som blir våra bärande berättelser de kommande åren. Men några saker vet vi. Som ägarfamilj är vi besjälade av att långsiktigt och otåligt bygga och förnya gruppens verksamheter. Vi tror djupt och starkt på företag som en positiv och god kraft för att förändra samhället till det bättre. Och vi är övertygade om våra medarbetares förmåga och vilja att med kreativitet och mod tillsammans med oss ägare förändra våra företag.

Det är övertygelser  som sätter ramarna för det kommande året, och för de 150 år som följer därefter.