Årsberättelse 2021

Zooma in – zooma ut

3 trender som kommer påverka oss.

Under pandemiåren har det varit ovanligt påtagligt hur det lilla och det stora hänger ihop. Axel Johnson är visserligen ett företag med stark svensk tyngdpunkt – samtidigt så är de megatrender vi möter i regel lokala variationer av globala skeenden och frågeställningar. Det gäller teknisk utveckling, det gäller de stora hållbarhetsfrågorna, och det gäller i hög grad även konsumentbeteenden.